Presentem moció a la Paeria per la Reforma Horària

Demà divendres 7 d’octubre, des de l’Associació Slow Shop de Lleida presentarem una moció ‘A favor de la Reforma Horària’ al Ple Municipal de la Paeria.

Fent ús d’un dels mecanismes de participació ciutadana que tenim a l’abast per tal de promoure canvis en l’àmbit institucional local, hem considerat oportú interpel·lar als diferents grups polítics de l’Ajuntament per a què adoptin el compromís de recolzar iniciatives en pro d’una transició cap a la Reforma Horària – començant per la divulgació de les activitats que hem emmarcat dins la campanya ‘Lleida per la Reforma Hàraria: Temps per a tot, per a tothom’ -.

Amb aquesta acció, fem un reconeixement explícit a la tasca que està duent a terme la Iniciativa per a la Reforma Horària en l’àmbit nacional. Aquesta entitat – reconeguda per la Generalitat com a interlocutora vàlida en el procés d’articulació d’una proposta de reforma dels horaris a Catalunya – està impulsant un procés participatiu i compta amb ja amb l’adhesió de 70 municipis.

Volem fer públic també el nostre agraïment a la Carmina Pardo pel seu suport i assessorament en la tramitació d’aquesta moció.

Creiem en la viabilitat d’una sèrie de canvis legislatius que possibilitin una millor gestió del nostre temps en favor del benestar i progrés social de tots i totes.