Per què Slow Shop?

Pot sobtar que ens hàgim proposat promoure un moviment local a Lleida batejant-lo amb un anglicisme. Ens hi hem decidit perquè ens inspirem en tendències similars que, des de fa uns anys, s’han popularitzat arreu del món – de la pionera slow food se n’han derivat també l’slow fashion o l’slow design per exemple -. Així doncs, ens servim d’aquesta nomenclatura per anticipar clarament les nostres intencions.

El conjunt de professionals adherits a Slow Shop Lleida ens qüestionem un model empresarial que, eclipsat per la inèrcia d’un sistema purament mercantilista, ha devaluat una sèrie de referents socioeconòmics que per a nosaltres són imprescindibles. És per això que, des dels nostres llocs de treball, apostem decididament per un comerç i uns serveis amb valors.

La “lentitud” de la qual fem elogi no significa passivitat, sinó tot el contrari: reflexió i acció. Demanem temps per repensar vells models i actuar-hi en conseqüència. Fem valdre l’emprenedoria, la creativitat i la singularitat per conscienciar a la ciutadania de la necessitat d’una Lleida més sostenible.

Recuperar els vincles i l’afecte amb el client no significa una regressió, sinó un pas endavant cap al futur que volem. Un futur que ens agradaria que fos per a tothom, és per això que promovem també el consum responsable i el comerç just. Busquem alternatives als horaris comercials tradicionals per a fer compatible el nostre ofici amb la nostra vida. Creiem en la col·laboració i l’intercanvi entre professionals, perquè sabem que la innovació passa per sumar coneixements i experiència.

Com a professional o com a client, tu també hi pots participar… viu l’experiència Slow Shop Lleida!